415 82 GÖTEBORG     Besöksadress: Kviberg
Tel: 031-726 61 95     Fax: 031-726 61 97

Epost: Kansliet      Sportkonsulent
Detta är en bantad version av SBGF:s första webbplats som skapades redan 1996.
Här finns numera endast historiskt material.
Kommentar om detta från RF

För aktuell information hänvisas till:
www.bangolf.se

BANGOLF är det som förr hette - och fortfarande delvis heter - MINIGOLF
Det är en av de populäraste fritidssysselsättningarna
och utövas på klubb-, kommun- och privatägda banor av varierande kvalitet.
Men det är också sedan 70 år (2005) en tävlingssport,
som utövas på av Svenska BGF godkända och i regel klubbägda banor.
Tyvärr hör man dock fortfarande ibland kommentarer som:
'Kan man tävla i sånt?'
Vi hoppas med dess sidor kunna sprida kunskap om
och skapa större respekt för vår sport.
Webbplatsen är optimerad för 800x600 och minsta teckensnitt