[ HUVUDMENYN ]
NYCKELN TILL MINIGOLF
OBSERVERA!
Vissa regler och måttangivelser som
finns angivna i nycklarna är de som
gällde år 1974 när nycklarna skrevs.
De är numera sedan länge ändrade
OBSERVERA!
Nr. 0 Idéskiss till nyckeln
Nr. 1 Allmänt om minigolf
Nr. 2 Träning i olika former
Nr. 3 Europabanan, regler m.m.
Nr. 4 OBS! Reglerna 1974 OBS!
Nr. 5 Fysisk träning
1978 Minigolf för alla
1986 Bangolf för alla
Copyright © Arne Spångtorp
Sidan reviderad 13 april 2000