ALLMÄNT OM FOTOREGISTRET

Målsättning
Det finns på Förbundets kansli en mängd kort förvarade i kuvert, pärmar och lådor. Men det finns inget register så det är näst intill omöjligt att hitta ett visst kort.
Meningen är nu att detta register skall göra det möjligt att hitta ett kort:
Kortredigering
Det är ett tidskrävande arbete att scanna in och bearbeta korten och man måste därför hitta tidsbesparande arbetsätt.
Man kan inte redigera varje kort enskilt, utan måste använda en standardkorrigering vad gäller t.ex. ljust/mörkt och kontrast.
Eftersom kvalitén på de inscannade korten är mycket ojämn - en del är väldigt mörka, på andra är färgerna ibland felaktiga - så blir också resultatet varierande.
För att spara på lagringsutrymme måste man också komprimera korten kraftigt, vilket också givetvis påverkar resultatet.
Från början var det tänkt att detta register skulle heta FOTOALBUM men pga den varierande kvalitén på korten så fick det bli FOTOREGISTER.
Som ett sådant borde det kunna fylla sin uppgift, nämligen att man lätt ska kunna hitta originalkortet för en viss användning.
Fotografer
ADERSJÖConny
ANDERSSONAnnki
ANDERSSONGerd
BJÖRNBERGFolke
BREMARKLeif
FRYKLUNDPer
GRÖNLUNDHarry
GYLLHAGPeter
HAGGRENBengt
HALÉNOve
HENRIKSSONKjell
HOLMLUNDLennart
HÖGLUNDCarl
JEVÅSEva
JOELSSON?
JOHANSSONJohn
JOHANSONOlle
JONSSONBertil
JONSSONEva
LUNDBLADMargaretha
LUNDGRENStig
LARSSONAnnelie
MOLANDERBo
NORELANDJonas
NYGRENJan
NYSTRÖMTommy
PERSSONBerne
PERSSONBertil
PETTERSSONStig
SJÖBLOMMikael
STRANDQVISTRolf
SVENSSONBert
SVENSSONGilbert
TRONÄSSRolf
ÖSTHGunnar
Plus givetvis många, många fler, som ej finns angivna på kort eller kuvert.

H U V U D M E N Y N

STRUKTUR


 +--------------+  +-------------------+---------------+---------------+
 | FOTOREGISTER |  |Om du väljer t.ex |När du valt nr |När du väljer |  
 |  MENY   |  |TIDNING får du t.v.|får du t.v. upp|en miniatyr får|
 +--------------+  |upp en mängd årtal |miniatyrer på |du t.h. upp en |
 |          |och tidningsnummer |bilder som hör |förstoring av |
 |          |          |till detta nr |denna bild   |
 |          +-------------------+---------------+---------------+ 
 |                    |Om du håller muspilen kvar över|
 |                    |miniatyren så visas i regel en |
 |                    |text med vad bilden föreställer|
 |                    +-------------------------------+ 
 | 
 | +--------------+ +-tv-------------+ +-tv---------+ +---------th-+  
 +->+ TIDNING   +->+ 1999 [1]...[6] +->+ Miniatyrer +->+ Förstoring | 
 | +--------------+ +----------------+ +------------+ +------------+ 
 |
 | +--------------+ +-tv----------------+ +-tv---------+ +---------th-+
 +->+ KUVERT    +->+ [k-001]...[k_005] +->+ Miniatyrer +->+ Förstoring |
 | +--------------+ +-------------------+ +------------+ +------------+
 |
 | +--------------+ +-tv----------------+ +-tv---------+ +---------th-+
 +->+ ÖVRIGT    +->+ [x-001]...[x_005] +->+ Miniatyrer +->+ Förstoring |
 | +--------------+ +-------------------+ +------------+ +------------+
 |
 | +--------------+ +-tv---------+ +-------th-+
 +->+ HJÄLP    +->+ Funktioner +->+ Detaljer |
 | +--------------+ +------------+ +----------+
 |
 | +--------------+ +-tv--------------+ +-tv----+ +-tv---------+ +---------th-+
 +->+ TÄVLINGAR  +->+ [1999]...[1995] +->+ MENY: +->+ Miniatyrer +->+ Förstoring |
 | +--------------+ +-----------------+ | Tävl. | | Referenser | +------------+
 |                     +-------+ +------------+ 
 |
 |
 | +--------------+ +-tv--------------+ +-tv----+ +-tv---------+ +---------th-+
 +->+ MÖTEN/KONF. +->+ [1999]...[1995] +->+ MENY: +->+ Miniatyrer +->+ Förstoring |
 | +--------------+ +-----------------+ | Möten | | Referenser | +------------+
 |                     | Konf. | +------------+
 |                     +-------+
 |
 | +--------------+ +-tv--------------+ +-tv-----+ +-tv---------+ +---------th-+
 +->+ KURSER/LÄGER +->+ [1999]...[1995] +->+ MENY: +->+ Miniatyrer +->+ Förstoring |
   +--------------+ +-----------------+ | Kurser | | Referenser | +------------+                                
                      | Läger | +------------+
                      +--------+[ TIDNINGEN ]
De flesta korten som förekommit i en tidning förvaras i kuvert märkta med tidningens årgång och nummer:
Tyvärr stämmer inte detta alltid, ett kort kan förekomma i något nummer före eller efter det angivna. Dessutom kan i kuvert förekomma kort som aldrig kom med i någon tidning.

Om man väljer "[ TIDNINGEN ]" får man till vänster upp en meny som visar årtal och tidningsnummer: (om numret saknar hakparenteserna "[ ]", så saknas kuvert till detta nummer)

När man valt [tidningsnummer] får man till vänster upp en meny med minityrer av de kort som finns i resp. kuvert.
(Där anges också numret på detta.)

När man för in muspilen över en miniatyr, så får man upp en beskrivning på vad resp. kort föreställer (om detta är känt).

Om man klickar på en miniatyr, så får man till höger upp en förstoring av denna.
[ KUVERT ]
Det skickas in mängder av kort tagna vid speciella tillfällen t.ex.: Dessa förvaras i kuvert med max 50-75 kort per kuvert.
Kuverten är numrerade och märkta enligt detta:
Om man väljer "[ KUVERT ]" får man till vänster upp en meny som visar kuvertnummer: (om numret saknar hakparenteserna "[ ]", så saknas kuvert till detta nummer)

När man valt [kuvertnummer] får man till vänster upp en meny med minityrer av de kort som finns i resp. kuvert.
(Där anges också numret på detta.)

När man för in muspilen över en miniatyr, så får man upp en beskrivning på vad resp. kort föreställer (om detta är känt).

Om man klickar på en miniatyr, så får man till höger upp en förstoring av denna.
[ ÖVRIGT ]
Många insända kort har samlats i pärmar.
Dessa är numrerade och märkta enligt detta:
Det finns också insända kort på disketter från digitalkameror.
Dessa är numrerade och märkta enligt detta:
Vidare finns insända diabilder som förvaras i askar.
Dessa är numrerade och märkta enligt detta:
Om man väljer "[ ÖVRIGT ]" får man till vänster upp en meny som visar pärmnummer / diskettnummer / diabildasknummer:

När man valt [någon av dessa] får man till vänster upp en meny med minityrer av de kort som finns i resp. pärm.
(Där anges också numret på denna.)

När man för in muspilen över en miniatyr, så får man upp en beskrivning på vad resp. kort föreställer (om detta är känt).

Om man klickar på en miniatyr, så får man till höger upp en förstoring av denna.
[ TÄVLINGAR ]
Om man väljer "[ TÄVLINGAR ]" får man till vänster upp en meny som visar årtal: (om årtalet saknar hakparenteserna "[ ]", så saknas kort från tävlingar detta år)

När man valt [årtal] får man till vänster upp en meny med de tävlingar från vilka det finns kort t.ex.:

När man valt tävling får man till vänster upp en meny med minityrer av de kort som finns från denna.
(Där anges också numret på resp. kuvert/pärm där korten förvaras.)

När man för in muspilen över en miniatyr, så får man upp en beskrivning på vad resp. kort föreställer (om detta är känt).

Om man klickar på en miniatyr, så får man till höger upp en förstoring av denna.
[ MÖTEN/KONF. ]
Om man väljer "[ MÖTEN/KONF. ]" får man till vänster upp en meny som visar årtal: (om årtalet saknar hakparenteserna "[ ]", så saknas kort från möten/konferenser detta år)

När man valt [årtal] får man till vänster upp en meny med de möten/konferenser från vilka det finns kort t.ex.:

När man valt möte/konferens får man till vänster upp en meny med minityrer av de kort som finns därifrån.
(Där anges också numret på resp. kuvert/pärm där korten förvaras.)

När man för in muspilen över en miniatyr, så får man upp en beskrivning på vad resp. kort föreställer (om detta är känt).

Om man klickar på en miniatyr, så får man till höger upp en förstoring av denna.
Om man väljer "[ KURSER/LÄGER ]" får man till vänster upp en meny som visar årtal:
 • [1999] [1998] [1997] [1996] [1995]
 • [1994] [1993] [1992] [1991] [1990]
 • . . .
(om årtalet saknar hakparenteserna "[ ]", så saknas kort från kurser/läger detta år)

När man valt [årtal] får man till vänster upp en meny med de kurser/läger från vilka det finns kort t.ex.:
 • Ungdomsläger årtal i ort
 • Juniorläger årtal i ort
 • Landslagsläger årtal i ort
 • Flickläger årtal i ort
 • EB-läger årtal i ort
 • Domarkurs årtal i ort
 • Tävlingsledarkurs årtal i ort
 • . . .

När man valt kurs/läger får man till vänster upp en meny med minityrer av de kort som finns därifrån.
(Där anges också numret på resp. kuvert/pärm där korten förvaras.)

När man för in muspilen över en miniatyr, så får man upp en beskrivning på vad resp. kort föreställer (om detta är känt).

Om man klickar på en miniatyr, så får man till höger upp en förstoring av denna.
PERSONER: [A|B|C| . . . |Å|Ä|Ö]
När man väljer en "[bokstav]", får man till vänster upp en meny med de personer vars efternamn börjar på vald bokstav och på vilka det finns kort och var dessa förvaras ([kuvert/pärm]):
När man för in muspilen över ett [kuvert/pärm]-nr, så får man upp en beskrivning på vad resp. kort föreställer (om detta är känt).

Om man klickar på ett [kuvert/pärm]-nr, så får man till höger upp en förstoring av aktuellt kort.
DIVERSE: [A|B|C| . . . |Å|Ä|Ö]
När man väljer en "[bokstav]", får man till vänster upp en meny med de klubbar/förbund/föremål vars namn börjar på vald bokstav och på vilka det finns kort och var dessa förvaras ([kuvert/pärm]):
När man för in muspilen över ett [kuvert/pärm]-nr, så får man upp en beskrivning på vad resp. kort föreställer (om detta är känt).

Om man klickar på ett [kuvert/pärm]-nr, så får man till höger upp en förstoring av aktuellt kort.

INSTÄLLNINGAR

Webbläsare
Tyvärr fungerar Fotoregistret fullt ut bara i Microsofts Internet Explorer version 4 (MS IE 4.0) eller senare.
I t.ex. Netscape fungerar i stort sett allt, MEN INTE presentationen av kortens innehåll. Detta kräver så många raders JavaScript i NS att det har slopats. Själva visningen av korten fungerar dock.
Vidare fungerar det mesta i Opera.
Upplösning
Fotoregistret är egentligen helt anpassat till 800x600. Det fungerar dock även med 1024x728 men däremot inte med 640x480.
Teckenstorlek
Här används CSS-tekniken för att få samma storlek oavsett vilken webbläsare som används.
Om teckenstorleken upplevs som för liten, kan man använda Operan:s teknik för procentuell förstoring.
Färger
För så bra kvalité som möjligt på visade kort är Fotoregistret egentligen anpassat till 16-bitars, dvs 65.536 färger, men fungerar givetvis också med 24-bitars, dvs 16,7 milj. färger. Däremot blir det sämre resultat med 256 färger.
JavaScript
För att Fotoregistret skall fungera tillfredställande måste JavaScript-funktionen vara aktiverad, bl.a för rensning av föregående bild.
Vidare måste JS finnas för att med OnMouseOver-funktionen presentera kortbeskrivning.
Frames/Rutor
Fotoregistret är helt uppbyggt med Frames-teknik, varför denna måste vara aktiverad.

FÖRKORTNINGAR

(B), (M), (F), (U), (K), (L)
Vid beskrivning av kort som visar ett antal personer i flera rader så används dessa förkortningar:
VM
VärldsMästerskap
EM
EuropaMästerskap
JEM
EuropaMästerskap för Juniorer
OEM
EuropaMästerskap för Oldtimers
LK
LandsKamp
NC>
NationsCupen
SM
SvenskaMästerskapen
SM för seniorer på Filtunderlag (tidigare även Massaunderlag)
JSM
SvenskaMästerskapen för Juniorer
SM för juniorer på Filtunderlag (tidigare även Massaunderlag)
Ingår oftast i SM för seniorer
SM-10m
SvenskaMästerskapen för klubbars 10manna Representationslag
BSM-10m
Kval till SvenskaMästerskapen för klubbars 10manna representationslag
EB-SM
SM för seniorer på EuropaBanan
EB-JSM
SvenskaMästerskapen för Juniorer på EuropaBanan
Ingår oftast i EB-SM för seniorer
EB-SM OT
SM för OldTimers på EuropaBanan
EB-SM OJ
SM för Oldtimers och Juniorer på EuropaBanan
Oldtimers och juniorer spelade tillsammans visa år
SC
Svenska Cupen på Europabanan för klubbars Representaions- och Damlag
JSM-5m
Svenska Mästerskapen för klubbars 5-manna Juniorlag
RM-5m
RiksMästerskapen för klubbars 5-manna Oldtimerslag
USM
Svenska Mästerskapen för Ungdomar
Distr-U5m
Inofficiella Svenska Mästerskapen för Distrikts-/Regioners 5-manna Ungdomslag

ÖVRIGT

Fel
Det är omöjligt att göra ett så här stort arbete utan att det uppstår olika ful - hoppsan - fel ska' det vara.
Om du upptäcker ett sådant, vänligen meddela det till: