BANGOLF

Gå till Startsida
bowsmall.gif
Till slutslut

UPPKOMST OCH UTVECKLING


        Allmänt Källor med uppgifter om detta
        England
        USA   inkl. Japan, Australien och Sydafrika
        Schweiz  "  Italien, m.fl.
        Tyskland "  Österrike m.fl 
        Sverige  "  Finland och Norge
bowsmall.gif
Till topptopp| Allmänt | England | USA | Schweiz | Tyskland | Sverige |
Allmänt om Bangolfens historia.
Det är svårt att hitta några säkra källor om hur Bangolfen uppstått och utvecklats. De uppgifter som lämnas här är i huvudsak hämtade ur en tysk bok som heter 'Das grosse Bahnengolf Buch' (ISBN 3-88759-027-9, SPORT + FREIZEIT VERLAG, 6000 Frankfurt/Main 70). Författare är Mathias Kaiser, gift med en av Tysklands bästa damspelare, Agnes Kaiser.
Mathias Kaiser Agnes Kaiser
bowsmall.gif
Till topptopp| Allmänt | England | USA | Schweiz | Tyskland | Sverige |
England
På 20-talet fanns i England, enligt en reseberättelse, inomhusbanor av trä och med spelyta av linoleummatta. Som hinder fanns fantasifigurer, byggnader, dörrar o.dyl. Benämningen var 'Miniatyr-Indoor-Golf'.
På 30-talet fanns i flera parker 'Pitch and Putt Golf Courses', gräsbanor i skala 1:10 av 'riktiga' golfbanor, dvs 10 - 50 meter långa.
bowsmall.gif
Till topptopp| Allmänt | England | USA | Schweiz | Tyskland | Sverige |
USA
Vid Olympiska Spelen 1904 i St. Louis, deltog en sport som var en blandning av Kleingolf och Krocket!
I början på 20-talet byggde två New-York-bor, John Ledbetter och Drake Delanoy en miniatyrgolfbana på Manhattan.
Som den egentliga pionjären och uppfinnaren av miniatyrgolf i USA, räknas emellertid en Garnet Carter från Chattanooga i Tennessee. Han lät 1927 bygga en 'Miniature Golf Course' för gästerna på sitt hotell. Han lät sedan patentera sin anläggning under namnet 'Tom Thumb Golf' och under en tioårsperiod byggdes c:a 30.000 sådana anläggningar.
Under 30-talet byggdes en mängd 'fantasi'-banor, där hindren bestod av Mars- och Disneyfigurer, dinosaurer och monster. Anläggningarna benämndes 'Goony-Golf-Courses'.
Salto 'Tutte'
1954 anlades den första 'Putt-Putt-Golf'-anläggningen med faställda normer för banutseende och hinder. Banorna hade träsarger och som spelyta användes nålfilt. Denna bantyp kom att spridas till bl.a. Sydafrika, Australien och Japan.
Putt-Putt Putt-Putt
bowsmall.gif
Till topptopp| Allmänt | England | USA | Schweiz | Tyskland | Sverige |
Schweiz
Efter idéer redan 1951, anlade Paul Bongni 1953 en 18-håls 'Minigolfplatz' i Locarno, som invigdes påsken 1954. Han lät patentera sin anläggning under namnet 'Minigolf' och under en tioårsperod byggdes c:a 120 sådana anläggningar runt om i Europa. Banorna är helt standardiserade och överallt lika - bana 1 är alltid en rakbana utan hinder, bana 2 alttid den s.k. 'Kyrkan', bana 7 'Långgolfbanan' osv.
Paul Bongni Första bongnibanan i Tyskland Albert-Rolf Pless Hammer Park
bowsmall.gif
Till topptopp| Allmänt | England | USA | Schweiz | Tyskland | Sverige |
Tyskland
1926 anlade en Fr.Schröder en 'Miniatur-Golf-Platz' i Hamburg-Wittenbergen. Idéerna hade han hämtat från USA.
På 30-talet anlades 'Pitch-Putt-Courses' enligt engelsk modell i stadsparkerna i Köln och Leipzig.
Den 17 juni 1955 invigdes den första Bongnibanan i Tyskland. 1960 fanns det c:a 30 sådana anläggningar, mellan 1961 och 1965 fyrfaldigades detta antal och 1980 var antalet Bongnibanor i Tyskland c:a 250.
Efter idéer inhämtade under en Skandinavienresa 1956 byggde Albert-Rolf Pless en betongbana i Hammer Park, Hamburg. Denna kom att utgöra prototypen till de banor av vinkeljärn och eternitskivor och som mönsterskyddades under namnet 'Miniatur-Golf dvs den nuvarande 'Europabanan'. Den första banan av denna typ byggdes i fritidsparken 'Planten un Blomen' i Hamburg. Efter fem år hade över hundra sådana banor byggts i Tyskland. Till en början tillverkades banorna vid en fabrik i Hamburg men 1980 licenstillverkades de också i 15-tal länder.
I början av 60-talet uppstod ytterligare några bansystem och de första banorna anlades för 'Cobigolf' och 'Kleingolf' 1961 och 'Sterngolf' 1963.
Cobigolf Sterngolf Kleingolf
bowsmall.gif
Till topptopp| Allmänt | England | USA | Schweiz | Tyskland | Sverige |
Sverige
1930 återvände Edwin O. Norrman och Eskil Norman från några års USA-vistelse. De hade sett minigolfbanor i USA och startade en firma - 'Norman och Norrmans Miniatyrgolf' - för att introducera sporten i Sverige. Första banan anlades 1931 och 1932 anlades den första i Eskilstuna, mellan Noachsgatan och Alfeltsgatan. Kompanjonerna ägnade de närmaste åren åt att anlägga banor i folkparker runt om i landet och på andra ställen där klubbar för sporten växte upp.
Edwin O. Norrman Gunnar Bruhnn
1932 bildades Eskilstuna MGK av bl.a Gunnar Bruhnn. Klubben upplöstes snart, men återuppstod 1934 och är således en av de äldsta i Sverige.

Till topptopp| Allmänt | England | USA | Schweiz | Tyskland | Sverige |
Gå till Startsida
bowbroad.gif
Copyright © Svenska BGF:s IT-kommitté, reviderad 4 juni 1998