Top-12 EB Kval 2, MunktellArenan


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Jan Åke Andersson, MGK 49 Nyköping


Klass: Klass C
Placering: 18

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 5
2Blixt1 1 1 1
3Passage1 1 1 1
4Kanon1 1 1 1
5Mushål1 1 1 3
6Salto1 2 2 2
7Vinkel2 2 1 1
8Brygga1 1 2 2
9Mosbricka1 1 1 1
10Håv1 1 1 2
11Klack1 2 1 1
12Hål i backe1 5 1 3
13Pinnbana2 1 3 1
14Liggande koner1 2 1 1
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 1 3 1
17Fönster3 2 1 2
18Labyrint3 7 2 1

Summa 24 33 25 30
Snitt: 28,0
Totalresultat: 112


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad