Top-12 EB Kval 2, MunktellArenan


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Benny Karlsson, Eskilstuna BGK


Klass: Klass C
Placering: 34

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 3 1 1
2Blixt1 2 2 1
3Passage1 1 1 2
4Kanon2 1 1 2
5Mushål1 1 1 1
6Salto2 3 2 2
7Vinkel2 1 2 2
8Brygga2 1 2 1
9Mosbricka1 1 1 4
10Håv7 7 7 7
11Klack1 1 1 2
12Hål i backe2 1 1 2
13Pinnbana1 3 2 1
14Liggande koner3 1 2 1
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster1 1 2 2
18Labyrint1 3 3 2

Summa 31 33 33 35
Snitt: 33,0
Totalresultat: 132


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad