Top-12 EB Kval 2, MunktellArenan


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Ryno Vestergren, Haga BGK


Klass: Klass C
Placering: 34

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle2 1 1 2
2Blixt1 2 2 1
3Passage1 1 1 1
4Kanon1 1 1 3
5Mushål2 1 1 3
6Salto2 2 2 2
7Vinkel1 2 2 2
8Brygga2 2 2 2
9Mosbricka2 2 1 3
10Håv7 2 4 3
11Klack3 2 3 3
12Hål i backe3 3 1 1
13Pinnbana1 1 1 1
14Liggande koner2 2 1 1
15Tetror4 1 1 1
16Snäcka1 2 1 1
17Fönster1 2 2 1
18Labyrint3 3 2 1

Summa 39 32 29 32
Snitt: 33,0
Totalresultat: 132


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad