Top-12 EB Kval 2, MunktellArenan


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Fredrik Mets, Eskilstuna BGK


Klass: Klass C
Placering: 1

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 1
2Blixt1 1 1 1
3Passage1 1 1 1
4Kanon1 1 1 1
5Mushål1 3 1 1
6Salto2 2 1 2
7Vinkel1 1 1 1
8Brygga2 2 1 1
9Mosbricka1 1 2 2
10Håv1 1 1 1
11Klack1 1 1 1
12Hål i backe2 1 2 1
13Pinnbana2 1 3 2
14Liggande koner1 1 1 1
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 1 2 1
17Fönster1 1 2 2
18Labyrint1 1 1 1

Summa 22 22 24 22
Snitt: 22,5
Totalresultat: 90


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad