Top-12 EB Kval 2, MunktellArenan


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Gunilla Arkäng, MGK 49 Nyköping


Klass: Klass C
Placering: 26

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 1
2Blixt1 2 2 2
3Passage2 2 1 3
4Kanon2 1 2 3
5Mushål2 2 2 1
6Salto2 2 2 2
7Vinkel2 1 2 2
8Brygga1 1 1 1
9Mosbricka2 2 1 1
10Håv3 1 7 1
11Klack1 1 3 1
12Hål i backe1 3 2 1
13Pinnbana1 2 1 1
14Liggande koner2 1 1 2
15Tetror2 1 1 1
16Snäcka1 3 1 1
17Fönster2 2 2 3
18Labyrint1 1 1 2

Summa 29 29 33 29
Snitt: 30,0
Totalresultat: 120


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad