Top-12 EB Kval 2, MunktellArenan


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Anders Schedin, Sundbybergs BGK


Klass: Klass C
Placering: 3

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 2 1 1
2Blixt1 1 1 1
3Passage1 1 2 1
4Kanon1 1 1 1
5Mushål1 3 3 3
6Salto1 2 2 1
7Vinkel1 1 1 1
8Brygga1 1 1 1
9Mosbricka1 1 1 1
10Håv1 2 1 1
11Klack1 1 1 1
12Hål i backe1 3 1 2
13Pinnbana3 1 1 1
14Liggande koner2 2 1 2
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster1 1 3 2
18Labyrint1 1 1 1

Summa 21 26 24 23
Snitt: 23,5
Totalresultat: 94


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad