Top-12 EB Kval 2, MunktellArenan


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Mikael Karlsson, MGK 49 Nyköping


Klass: Klass A
Placering: 10

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 1
2Blixt1 2 1 1
3Passage1 1 1 1
4Kanon1 2 1 2
5Mushål2 1 2 1
6Salto2 2 1 2
7Vinkel1 1 2 1
8Brygga1 1 2 2
9Mosbricka3 1 1 2
10Håv1 1 1 1
11Klack1 1 1 1
12Hål i backe2 2 4 2
13Pinnbana1 1 1 1
14Liggande koner1 2 1 1
15Tetror1 1 2 1
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster1 2 1 1
18Labyrint1 1 1 1

Summa 23 24 25 23
Snitt: 23,8
Totalresultat: 95


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad