Top-12 EB Kval 2, MunktellArenan


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Bernt Gustafsson, Södertälje BGK


Klass: Klass A
Placering: 12

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 1
2Blixt3 1 1 1
3Passage1 2 1 1
4Kanon1 2 1 1
5Mushål1 1 2 2
6Salto1 2 1 1
7Vinkel2 1 2 2
8Brygga1 1 1 1
9Mosbricka1 1 1 2
10Håv1 7 2 1
11Klack1 1 2 3
12Hål i backe7 1 1 2
13Pinnbana1 1 1 1
14Liggande koner1 1 2 1
15Tetror1 1 2 1
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster1 1 2 1
18Labyrint1 1 1 1

Summa 27 27 25 24
Snitt: 25,8
Totalresultat: 103


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad