Top-12 EB Kval 2, MunktellArenan


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Anders Görlin, Eskilstuna BGK


Klass: Klass A
Placering: 2

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 4 1 1
2Blixt1 1 1 1
3Passage1 1 1 1
4Kanon1 1 1 1
5Mushål1 2 1 1
6Salto1 1 1 2
7Vinkel1 2 1 1
8Brygga1 1 1 1
9Mosbricka1 1 2 1
10Håv1 1 1 1
11Klack2 1 1 1
12Hål i backe2 1 1 1
13Pinnbana2 2 1 1
14Liggande koner1 1 1 1
15Tetror1 1 1 3
16Snäcka1 2 1 1
17Fönster1 1 1 1
18Labyrint1 1 1 1

Summa 21 25 19 21
Snitt: 21,5
Totalresultat: 86


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad