Top-12 EB Kval 2, MunktellArenan


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Johan Andersson, Djulö BGK


Klass: Klass A
Placering: 13

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 2
2Blixt2 1 2 2
3Passage1 1 1 1
4Kanon2 5 3 1
5Mushål1 3 1 1
6Salto1 2 1 2
7Vinkel1 1 1 1
8Brygga1 1 1 2
9Mosbricka1 5 3 2
10Håv1 1 1 1
11Klack1 1 1 1
12Hål i backe1 2 2 5
13Pinnbana1 3 1 1
14Liggande koner1 1 1 1
15Tetror1 3 1 1
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster3 1 1 2
18Labyrint1 1 2 1

Summa 22 34 25 28
Snitt: 27,3
Totalresultat: 109


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad