Top-12 EB Kval 2, MunktellArenan


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

S-I Mellkvist, Sundsvalls BGK


Klass: Klass A
Placering: 9

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 1
2Blixt2 1 1 1
3Passage2 1 1 1
4Kanon1 1 1 1
5Mushål3 2 1 2
6Salto1 1 2 3
7Vinkel2 1 1 1
8Brygga1 1 2 1
9Mosbricka1 1 1 1
10Håv1 1 1 1
11Klack1 1 1 1
12Hål i backe2 1 1 1
13Pinnbana1 1 1 1
14Liggande koner1 1 1 2
15Tetror3 1 3 2
16Snäcka2 1 1 1
17Fönster1 2 2 1
18Labyrint1 1 1 1

Summa 27 20 23 23
Snitt: 23,3
Totalresultat: 93


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad