Top-12 EB Kval 2, MunktellArenan


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Gustav Björnberg, Tantogårdens BGK


Klass: Klass A
Placering: 3

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 1
2Blixt1 1 2 1
3Passage1 1 3 1
4Kanon1 1 1 1
5Mushål1 2 1 2
6Salto1 1 2 1
7Vinkel1 1 1 1
8Brygga2 1 1 1
9Mosbricka1 2 1 1
10Håv1 1 1 1
11Klack1 1 1 1
12Hål i backe1 2 1 2
13Pinnbana1 1 1 1
14Liggande koner2 1 1 1
15Tetror1 1 1 2
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster1 2 1 2
18Labyrint1 1 1 1

Summa 20 22 22 22
Snitt: 21,5
Totalresultat: 86


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad