Top-12 EB Kval 2, MunktellArenan


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Pierre Geerhold, BGK VK-78


Klass: Klass B
Placering: 15

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 2
2Blixt2 2 1 1
3Passage1 3 1 1
4Kanon3 2 2 2
5Mushål1 2 2 1
6Salto2 1 2 1
7Vinkel1 2 1 1
8Brygga2 1 1 1
9Mosbricka2 1 1 1
10Håv1 1 1 1
11Klack1 1 1 1
12Hål i backe2 2 2 1
13Pinnbana1 1 1 2
14Liggande koner1 2 1 1
15Tetror1 2 1 1
16Snäcka2 1 1 1
17Fönster1 2 1 1
18Labyrint1 1 1 1

Summa 26 28 22 21
Snitt: 24,3
Totalresultat: 97


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad