Top-12 EB Kval 1 MunktellArenan


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Derice Shumilov Susoho, Tantogårdens BGK


Klass: Klass A
Placering: 7

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 2 1
2Blixt1 1 2 2
3Passage1 1 1 1
4Kanon1 1 1 3
5Mushål2 1 2 1
6Salto1 1 3 2
7Vinkel1 1 1 2
8Brygga1 1 1 1
9Mosbricka1 1 1 1
10Håv1 1 1 2
11Klack2 1 2 1
12Hål i backe1 3 1 1
13Pinnbana1 1 1 1
14Liggande koner2 2 1 1
15Tetror1 2 1 1
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster1 2 1 1
18Labyrint1 1 1 1

Summa 21 23 24 24
Snitt: 23,0
Totalresultat: 92


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad