Top-12 EB Kval 1 MunktellArenan


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Stefan Viberg, Örebro BGK


Klass: Klass A
Placering: 11

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 1
2Blixt1 1 2 1
3Passage1 1 1 1
4Kanon1 3 1 1
5Mushål1 2 2 2
6Salto2 2 2 1
7Vinkel2 1 1 2
8Brygga1 1 1 1
9Mosbricka2 1 1 2
10Håv3 1 1 1
11Klack3 1 2 1
12Hål i backe2 1 2 1
13Pinnbana1 1 2 1
14Liggande koner1 1 1 1
15Tetror1 1 2 1
16Snäcka1 1 2 4
17Fönster2 2 2 2
18Labyrint1 1 1 1

Summa 27 23 27 25
Snitt: 25,5
Totalresultat: 102


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad