Top-12 EB Kval 1 MunktellArenan


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Lars-Göran Berg, MGK 49 Nyköping


Klass: Klass B
Placering: 20

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 1
2Blixt2 1 3 2
3Passage1 1 2 1
4Kanon1 1 1 1
5Mushål1 1 3 2
6Salto2 2 2 2
7Vinkel1 2 2 1
8Brygga1 1 1 1
9Mosbricka2 1 3 1
10Håv1 1 1 1
11Klack1 3 1 1
12Hål i backe5 1 3 1
13Pinnbana1 2 1 1
14Liggande koner1 1 1 1
15Tetror3 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster1 2 1 2
18Labyrint2 3 1 2

Summa 28 26 29 23
Snitt: 26,5
Totalresultat: 106


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad