Top-12 EB Kval 1 MunktellArenan


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Pierre Geerhold, BGK VK-78


Klass: Klass B
Placering: 21

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 1
2Blixt1 1 1 1
3Passage3 1 1 1
4Kanon2 1 2 2
5Mushål4 1 1 2
6Salto2 1 1 1
7Vinkel1 2 1 2
8Brygga2 1 2 1
9Mosbricka1 3 1 1
10Håv1 1 1 1
11Klack1 1 1 2
12Hål i backe2 1 2 6
13Pinnbana1 1 1 2
14Liggande koner1 1 1 1
15Tetror3 3 3 1
16Snäcka1 2 1 1
17Fönster2 1 2 1
18Labyrint2 1 1 1

Summa 31 24 24 28
Snitt: 26,8
Totalresultat: 107


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad