Top-12 EB Kval 1 MunktellArenan


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Reinhold Nietsch, Eskilstuna BGK


Klass: Klass B
Placering: 11

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 1
2Blixt1 1 2 1
3Passage1 1 1 1
4Kanon1 1 1 1
5Mushål1 1 1 1
6Salto1 2 2 1
7Vinkel2 1 1 2
8Brygga1 2 2 1
9Mosbricka1 2 2 1
10Håv4 1 1 2
11Klack1 1 1 2
12Hål i backe1 1 1 1
13Pinnbana1 1 2 1
14Liggande koner1 2 1 1
15Tetror3 3 1 3
16Snäcka1 1 2 2
17Fönster2 1 2 1
18Labyrint1 1 2 1

Summa 25 24 26 24
Snitt: 24,8
Totalresultat: 99


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad