Top-12 EB Kval 1 MunktellArenan


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Daniel Johansson, Haga BGK


Klass: Klass B
Placering: 11

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle2 1 1 1
2Blixt1 1 1 1
3Passage1 1 1 1
4Kanon3 1 1 1
5Mushål2 1 1 1
6Salto2 2 3 1
7Vinkel1 1 1 2
8Brygga1 1 1 1
9Mosbricka1 1 1 1
10Håv1 1 1 1
11Klack1 1 1 1
12Hål i backe6 3 4 1
13Pinnbana1 2 1 1
14Liggande koner1 2 1 1
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster2 1 3 1
18Labyrint3 2 1 1

Summa 31 24 25 19
Snitt: 24,8
Totalresultat: 99


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad