Top-12 EB Kval 1 MunktellArenan


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Andreas Fransson, Eskilstuna BGK


Klass: Klass B
Placering: 15

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 2 2
2Blixt2 1 2 2
3Passage1 1 2 1
4Kanon1 1 1 2
5Mushål1 1 2 1
6Salto1 1 1 2
7Vinkel2 1 2 2
8Brygga1 1 1 2
9Mosbricka1 1 1 2
10Håv1 1 1 2
11Klack2 2 1 1
12Hål i backe1 3 4 2
13Pinnbana3 1 1 1
14Liggande koner1 1 1 1
15Tetror1 1 2 1
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster1 1 2 1
18Labyrint2 1 1 1

Summa 24 21 28 27
Snitt: 25,0
Totalresultat: 100


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad