Top-12 EB Kval 1 MunktellArenan


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Moshe Arad, Tantogårdens BGK


Klass: Klass B
Placering: 26

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 1
2Blixt1 4 3 3
3Passage1 1 1 2
4Kanon1 1 3 1
5Mushål1 1 1 1
6Salto2 2 2 2
7Vinkel1 1 1 2
8Brygga1 1 1 1
9Mosbricka1 2 2 1
10Håv1 1 1 1
11Klack2 2 1 1
12Hål i backe3 1 7 2
13Pinnbana1 1 1 3
14Liggande koner2 1 1 1
15Tetror1 5 1 1
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster2 1 2 1
18Labyrint1 1 1 2

Summa 24 28 31 27
Snitt: 27,5
Totalresultat: 110


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad