Top-12 EB Kval 1 MunktellArenan


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Janne Lindvall, MGK 49 Nyköping


Klass: Klass B
Placering: 15

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 3 1 1
2Blixt1 1 1 2
3Passage1 1 1 1
4Kanon1 1 1 1
5Mushål1 1 2 1
6Salto2 2 1 2
7Vinkel2 1 1 2
8Brygga1 1 1 2
9Mosbricka1 1 1 1
10Håv1 1 1 1
11Klack1 1 1 1
12Hål i backe4 2 5 1
13Pinnbana2 2 2 1
14Liggande koner1 1 1 1
15Tetror1 3 1 1
16Snäcka1 1 1 2
17Fönster2 1 1 3
18Labyrint2 1 1 1

Summa 26 25 24 25
Snitt: 25,0
Totalresultat: 100


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad