Top-12 EB Kval 1 MunktellArenan


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Lars Svensson, Ersta MGK


Klass: Klass B
Placering: 21

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle2 1 1 1
2Blixt1 2 1 2
3Passage1 1 1 1
4Kanon2 3 2 2
5Mushål1 2 1 1
6Salto1 1 2 2
7Vinkel2 1 2 1
8Brygga1 1 1 1
9Mosbricka1 1 1 1
10Håv3 1 1 1
11Klack1 5 1 2
12Hål i backe2 1 1 1
13Pinnbana1 1 5 1
14Liggande koner1 2 2 2
15Tetror1 2 4 1
16Snäcka1 1 2 1
17Fönster2 2 1 1
18Labyrint1 1 1 1

Summa 25 29 30 23
Snitt: 26,8
Totalresultat: 107


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad