Top-12 EB Kval 1 MunktellArenan


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Ann-Marie Lindvall, MGK 49 Nyköping


Klass: Klass B
Placering: 30

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 2 1
2Blixt2 2 1 1
3Passage2 1 1 2
4Kanon1 1 2 2
5Mushål1 3 1 2
6Salto1 1 2 1
7Vinkel1 2 2 2
8Brygga1 1 1 2
9Mosbricka1 1 2 1
10Håv3 4 7 2
11Klack1 2 1 3
12Hål i backe4 6 7 2
13Pinnbana2 1 1 1
14Liggande koner1 1 1 1
15Tetror2 3 1 1
16Snäcka2 1 1 1
17Fönster4 2 1 3
18Labyrint1 2 1 1

Summa 31 35 35 29
Snitt: 32,5
Totalresultat: 130


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad