Top-12 EB Kval 1 MunktellArenan


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Lars-Olof Andersson, Strängnäs BGK


Klass: Klass C
Placering: 8

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 2 3 2
2Blixt1 1 1 1
3Passage5 1 2 1
4Kanon1 1 2 2
5Mushål2 1 4 1
6Salto2 3 1 1
7Vinkel2 1 1 1
8Brygga1 1 1 1
9Mosbricka2 1 2 1
10Håv1 1 2 3
11Klack6 1 1 1
12Hål i backe1 3 2 1
13Pinnbana2 2 1 1
14Liggande koner1 2 1 1
15Tetror1 1 2 1
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster1 3 2 3
18Labyrint1 1 1 1

Summa 32 27 30 24
Snitt: 28,3
Totalresultat: 113


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad