Top-12 EB Kval 1 MunktellArenan


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Sara Wallin, MGK 49 Nyköping


Klass: Klass C
Placering: 24

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 3
2Blixt1 1 1 1
3Passage1 1 1 1
4Kanon3 3 1 1
5Mushål1 1 1 1
6Salto2 2 2 2
7Vinkel2 1 1 2
8Brygga1 2 1 2
9Mosbricka2 3 1 1
10Håv2 2 4 1
11Klack1 1 3 2
12Hål i backe7 6 4 2
13Pinnbana1 1 2 1
14Liggande koner1 1 2 1
15Tetror1 4 1 3
16Snäcka2 1 1 1
17Fönster1 3 2 3
18Labyrint1 1 1 1

Summa 31 35 30 29
Snitt: 31,3
Totalresultat: 125


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad