Top-12 EB Kval 1 MunktellArenan


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Jan Åke Andersson, MGK 49 Nyköping


Klass: Klass C
Placering: 25

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 2 1 3
2Blixt1 2 2 2
3Passage2 1 1 1
4Kanon1 1 3 2
5Mushål2 3 4 5
6Salto2 1 2 2
7Vinkel2 1 2 2
8Brygga1 1 1 1
9Mosbricka1 1 1 1
10Håv1 2 4 1
11Klack1 2 2 1
12Hål i backe5 2 1 2
13Pinnbana2 2 2 1
14Liggande koner1 1 2 2
15Tetror3 1 1 3
16Snäcka2 1 2 1
17Fönster1 2 2 1
18Labyrint2 1 2 5

Summa 31 27 35 36
Snitt: 32,3
Totalresultat: 129


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad