Top-12 EB Kval 1 MunktellArenan


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Ryno Vestergren, Haga BGK


Klass: Klass C
Placering: 15

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 1
2Blixt1 1 1 1
3Passage2 1 3 1
4Kanon1 1 2 1
5Mushål2 1 1 4
6Salto2 2 3 1
7Vinkel1 2 1 2
8Brygga2 1 1 2
9Mosbricka2 2 2 2
10Håv1 2 1 4
11Klack1 1 1 1
12Hål i backe5 2 3 1
13Pinnbana2 1 1 1
14Liggande koner2 1 2 2
15Tetror5 3 1 1
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster2 1 2 1
18Labyrint2 1 4 1

Summa 35 25 31 28
Snitt: 29,8
Totalresultat: 119


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad