Top-12 EB Kval 1 MunktellArenan


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Marco Bohlin Arancibia, Uppsala BGK


Klass: Klass C
Placering: 30

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 1
2Blixt1 1 1 1
3Passage1 3 1 1
4Kanon2 1 2 3
5Mushål5 1 1 2
6Salto2 2 2 3
7Vinkel1 1 1 2
8Brygga1 1 2 2
9Mosbricka1 2 1 3
10Håv7 7 1 3
11Klack2 1 3 1
12Hål i backe7 7 7 3
13Pinnbana1 1 1 2
14Liggande koner1 2 1 1
15Tetror1 3 1 3
16Snäcka1 1 2 1
17Fönster2 2 2 3
18Labyrint1 1 1 1

Summa 38 38 31 36
Snitt: 35,8
Totalresultat: 143


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad