Top-12 EB Kval 1 MunktellArenan


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Peter Vicary, MGK 49 Nyköping


Klass: Klass C
Placering: 2

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 4 1 2
2Blixt3 2 2 1
3Passage1 1 1 1
4Kanon1 3 2 1
5Mushål2 2 2 1
6Salto1 2 2 2
7Vinkel2 2 2 1
8Brygga1 1 2 1
9Mosbricka1 1 1 2
10Håv1 2 1 1
11Klack2 1 1 1
12Hål i backe1 1 1 1
13Pinnbana1 2 2 3
14Liggande koner1 2 1 1
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster2 1 1 1
18Labyrint2 1 1 1

Summa 25 30 25 23
Snitt: 25,8
Totalresultat: 103


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad