Top-12 EB Kval 1 MunktellArenan


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Fredrik Mets, Eskilstuna BGK


Klass: Klass C
Placering: 1

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 1
2Blixt1 1 2 2
3Passage1 1 1 1
4Kanon1 1 1 1
5Mushål1 1 1 1
6Salto1 1 2 4
7Vinkel1 1 2 1
8Brygga1 2 1 1
9Mosbricka1 1 2 3
10Håv1 1 1 2
11Klack1 2 1 1
12Hål i backe1 3 2 2
13Pinnbana2 1 1 1
14Liggande koner1 1 1 2
15Tetror1 3 3 3
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster2 2 2 1
18Labyrint1 1 1 1

Summa 20 25 26 29
Snitt: 25,0
Totalresultat: 100


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad