Top-12 EB Kval 1 MunktellArenan


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Gunilla Arkäng, MGK 49 Nyköping


Klass: Klass C
Placering: 21

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 1
2Blixt2 1 1 1
3Passage2 1 1 1
4Kanon3 2 2 1
5Mushål2 1 1 2
6Salto2 2 2 2
7Vinkel2 2 1 2
8Brygga2 2 1 1
9Mosbricka1 1 2 1
10Håv5 5 1 5
11Klack3 2 3 1
12Hål i backe3 2 1 2
13Pinnbana1 1 2 1
14Liggande koner2 1 1 1
15Tetror1 2 1 3
16Snäcka3 1 2 3
17Fönster1 2 2 1
18Labyrint1 1 1 1

Summa 37 30 26 30
Snitt: 30,8
Totalresultat: 123


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad