NT, EB Gullbergsbro Slaget


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Ungdom Pojkar | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Stefan Myrnes, Göteborg BGK


Klass: Oldtimers Herrar
Placering: 8

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7
1Tetror2 1 2 1 2 1 2
2Salto1 2 2 3 2 1 1
3Mittkulle2 1 1 1 5 1 1
4Brygga1 2 1 1 2 1 2
5Vinkel1 1 2 1 1 1 2
6Passage2 2 2 1 1 2 2
7Snäcka2 2 2 2 2 2 2
8V-Hinder1 1 1 1 1 1 1
9Kanon1 3 1 1 1 4 2
10Dubbelkulle2 2 2 2 1 2 2
11Klack1 1 5 1 1 1 1
12Fönster2 2 3 3 2 1 1
13Mosbricka1 2 1 1 1 1 2
14Blixt2 2 2 1 1 1 1
15Rakbana2 1 1 2 2 2 2
16Sidospel1 1 2 2 1 2 1
17Pinnbana3 1 1 3 1 2 2
18Liggande Koner1 1 1 1 2 1 2

Summa 28 28 32 28 29 27 29
Snitt: 28,7
Totalresultat: 201


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Ungdom Pojkar | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad