NT, EB Gullbergsbro Slaget


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Ungdom Pojkar | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Martin Lundell, BGK Jönköping


Klass: Oldtimers Herrar
Placering: 1

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7
1Tetror2 1 1 1 1 1 1
2Salto2 1 2 1 2 1 1
3Mittkulle1 3 1 1 1 1 1
4Brygga1 4 1 1 2 1 1
5Vinkel2 1 2 2 1 2 1
6Passage1 1 1 2 1 1 1
7Snäcka2 1 2 2 2 2 2
8V-Hinder1 1 1 1 1 1 1
9Kanon2 1 1 1 1 1 1
10Dubbelkulle1 1 1 1 1 2 1
11Klack1 1 1 1 2 2 1
12Fönster1 1 1 2 1 2 1
13Mosbricka2 1 2 1 1 2 1
14Blixt1 1 3 2 1 1 2
15Rakbana1 1 1 1 1 1 2
16Sidospel1 2 1 1 1 1 4
17Pinnbana1 2 4 1 1 2 2
18Liggande Koner2 1 1 1 1 1 1

Summa 25 25 27 23 22 25 25
Snitt: 24,6
Totalresultat: 172


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Ungdom Pojkar | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad