NT, EB Gullbergsbro Slaget


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Ungdom Pojkar | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Roger Njord, Gullbergsbro BGK


Klass: Oldtimers Herrar
Placering: 2

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7
1Tetror1 1 2 1 1 1 1
2Salto2 2 2 1 2 1 1
3Mittkulle1 1 1 1 1 2 1
4Brygga1 2 1 1 2 1 2
5Vinkel1 1 1 1 1 1 1
6Passage2 1 1 2 1 1 1
7Snäcka1 2 1 2 2 1 2
8V-Hinder1 1 1 1 1 1 1
9Kanon1 1 2 1 1 2 1
10Dubbelkulle2 2 1 1 2 1 2
11Klack2 2 2 1 1 1 1
12Fönster2 3 2 1 1 2 1
13Mosbricka1 1 2 1 1 2 2
14Blixt1 2 2 1 2 2 2
15Rakbana2 1 1 2 1 1 1
16Sidospel2 2 3 2 1 1 1
17Pinnbana1 1 1 3 1 2 1
18Liggande Koner1 2 1 1 1 1 2

Summa 25 28 27 24 23 24 24
Snitt: 25,0
Totalresultat: 175


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Ungdom Pojkar | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad