NT, EB Gullbergsbro Slaget


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Ungdom Pojkar | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Ralf Englund, Göteborg BGK


Klass: Oldtimers Herrar
Placering: 9

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7
1Tetror2 2 2 2 2 1 1
2Salto2 2 1 1 2 2 3
3Mittkulle6 3 2 3 1 2 2
4Brygga1 2 2 2 2 2 1
5Vinkel2 2 2 1 2 1 2
6Passage1 3 1 3 3 1 3
7Snäcka2 2 3 2 1 2 2
8V-Hinder1 1 1 1 3 1 2
9Kanon2 3 3 3 2 1 4
10Dubbelkulle2 2 2 1 2 2 1
11Klack2 3 3 2 2 2 1
12Fönster2 2 1 3 7 2 3
13Mosbricka3 3 3 2 2 4 5
14Blixt2 2 1 2 2 2 2
15Rakbana1 2 1 2 3 2 1
16Sidospel1 2 2 4 2 3 1
17Pinnbana1 1 2 2 2 2 1
18Liggande Koner1 1 2 2 1 2 1

Summa 34 38 34 38 41 34 36
Snitt: 36,4
Totalresultat: 255


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Ungdom Pojkar | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad