NT, EB Gullbergsbro Slaget


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Ungdom Pojkar | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Stig Lundgren, Borås MGK


Klass: Oldtimers Herrar
Placering: 5

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7
1Tetror1 1 1 1 1 2 1
2Salto2 1 2 2 2 2 2
3Mittkulle1 1 1 2 1 1 1
4Brygga1 1 2 1 2 1 2
5Vinkel2 2 1 2 1 1 1
6Passage3 1 1 2 2 2 1
7Snäcka2 2 1 1 1 2 2
8V-Hinder2 1 1 1 1 1 1
9Kanon3 2 1 1 2 4 1
10Dubbelkulle1 1 1 2 2 1 2
11Klack1 3 2 1 1 2 1
12Fönster2 1 2 2 1 1 2
13Mosbricka1 2 1 1 1 3 2
14Blixt2 2 1 1 2 1 1
15Rakbana2 2 2 2 1 2 1
16Sidospel2 2 1 2 2 1 2
17Pinnbana1 2 3 1 1 1 2
18Liggande Koner1 1 2 1 1 2 2

Summa 30 28 26 26 25 30 27
Snitt: 27,4
Totalresultat: 192


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Ungdom Pojkar | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad