NT, EB Gullbergsbro Slaget


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Ungdom Pojkar | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Kari Hakala, Gullbergsbro BGK


Klass: Oldtimers Herrar
Placering: 3

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7
1Tetror1 1 1 1 1 1 1
2Salto1 2 1 1 2 2 2
3Mittkulle7 1 1 1 1 1 1
4Brygga1 1 2 2 1 1 1
5Vinkel1 2 1 1 2 1 2
6Passage2 2 1 1 2 2 1
7Snäcka2 2 2 2 2 2 2
8V-Hinder1 1 1 1 1 1 1
9Kanon2 1 2 1 1 1 1
10Dubbelkulle2 2 1 1 2 1 2
11Klack3 1 1 1 3 1 2
12Fönster2 1 2 1 1 2 1
13Mosbricka2 1 2 1 2 1 1
14Blixt2 1 2 1 1 2 1
15Rakbana2 1 1 2 1 2 1
16Sidospel2 2 1 2 1 1 2
17Pinnbana2 2 1 2 1 2 1
18Liggande Koner1 1 2 2 1 1 1

Summa 36 25 25 24 26 25 24
Snitt: 26,4
Totalresultat: 185


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Ungdom Pojkar | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad