NT, EB Gullbergsbro Slaget


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Ungdom Pojkar | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Bengt Paulusson, Göteborg BGK


Klass: Oldtimers Herrar
Placering: 6

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7
1Tetror1 2 1 2 1 1 1
2Salto1 2 2 2 2 1 2
3Mittkulle3 2 1 1 1 2 1
4Brygga2 2 2 2 1 2 2
5Vinkel1 1 1 1 1 2 2
6Passage1 1 2 1 1 1 1
7Snäcka2 1 2 1 1 2 2
8V-Hinder1 1 1 1 1 1 1
9Kanon1 1 1 2 1 1 1
10Dubbelkulle2 2 2 3 2 1 1
11Klack1 1 3 1 1 1 2
12Fönster2 1 2 2 1 2 1
13Mosbricka5 2 1 2 1 2 2
14Blixt2 2 1 2 2 1 2
15Rakbana1 2 1 2 1 2 3
16Sidospel4 3 2 2 1 1 1
17Pinnbana2 1 2 2 1 1 1
18Liggande Koner1 1 1 1 1 2 1

Summa 33 28 28 30 21 26 27
Snitt: 27,6
Totalresultat: 193


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Ungdom Pojkar | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad