NT, EB Gullbergsbro Slaget


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Ungdom Pojkar | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Annelie Lundell, BGK Linjen


Klass: Oldtimers Damer
Placering: 1

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7
1Tetror1 1 1 2 2 1 1
2Salto1 1 2 2 1 1 2
3Mittkulle5 1 3 1 1 1 1
4Brygga1 1 2 2 2 1 1
5Vinkel2 1 1 2 2 1 1
6Passage1 2 4 1 2 2 3
7Snäcka2 2 1 1 1 1 1
8V-Hinder1 1 1 1 2 1 1
9Kanon1 2 2 1 1 2 1
10Dubbelkulle2 2 2 2 2 1 2
11Klack2 1 1 1 2 1 1
12Fönster3 1 1 2 1 2 1
13Mosbricka1 2 1 1 1 1 2
14Blixt2 1 3 2 2 1 2
15Rakbana2 1 1 1 2 1 1
16Sidospel2 1 3 3 2 3 1
17Pinnbana1 1 1 2 2 1 1
18Liggande Koner1 2 1 1 1 1 1

Summa 31 24 31 28 29 23 24
Snitt: 27,1
Totalresultat: 190


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Ungdom Pojkar | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad