NT, EB Gullbergsbro Slaget


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Ungdom Pojkar | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Alexander Njord, Gullbergsbro BGK


Klass: Ungdom Pojkar
Placering: 2

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7
1Tetror1 2 1 1 1 1 1
2Salto2 1 2 2 2 2 2
3Mittkulle3 2 2 1 1 2 2
4Brygga2 2 1 1 1 1 2
5Vinkel1 1 1 1 2 1 2
6Passage1 1 2 2 2 2 1
7Snäcka2 2 1 2 2 2 2
8V-Hinder1 1 1 1 1 1 1
9Kanon1 1 1 2 2 1 1
10Dubbelkulle2 2 1 2 2 2 2
11Klack1 2 1 1 1 1 1
12Fönster1 3 1 1 2 2 2
13Mosbricka7 3 3 1 2 1 3
14Blixt2 2 2 1 2 1 1
15Rakbana2 2 2 1 1 1 1
16Sidospel2 1 2 5 2 2 2
17Pinnbana1 2 2 3 1 1 1
18Liggande Koner1 2 1 2 1 1 2

Summa 33 32 27 30 28 25 29
Snitt: 29,1
Totalresultat: 204


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Ungdom Pojkar | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad