NT, EB Gullbergsbro Slaget


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Ungdom Pojkar | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Lukas Larsson, Hårdton IK


Klass: Ungdom Pojkar
Placering: 1

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7
1Tetror2 1 2 1 2 1 1
2Salto2 2 2 2 2 2 1
3Mittkulle1 1 1 1 1 1 1
4Brygga2 1 2 1 1 1 1
5Vinkel2 1 1 1 1 1 1
6Passage2 1 1 1 1 1 1
7Snäcka2 1 2 2 2 2 2
8V-Hinder1 1 1 2 1 1 1
9Kanon1 2 1 1 1 2 2
10Dubbelkulle2 2 2 2 1 2 2
11Klack1 1 3 2 4 3 2
12Fönster2 1 2 3 1 2 1
13Mosbricka3 2 1 1 2 3 2
14Blixt1 1 1 1 2 1 2
15Rakbana1 1 1 1 1 1 1
16Sidospel2 2 1 1 1 1 2
17Pinnbana2 1 2 1 1 1 2
18Liggande Koner1 1 2 1 1 2 2

Summa 30 23 28 25 26 28 27
Snitt: 26,7
Totalresultat: 187


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Ungdom Pojkar | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad