Ungdoms-SM, Uppsala BGK Filt


Flickor C | Pojkar C | Flickor B | Pojkar B | Flickor A | Pojkar A | Straff | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Eric Bohlin, Uppsala BGK


Klass: Pojkar A
Placering: 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 2 4 2 2 2 4 3 2 1 3 3 2 2 2 3 5 1 45
Varv 2 2 2 1 4 2 3 1 3 1 1 2 2 2 3 2 4 3 1 39
Varv 3 2 2 1 2 3 3 2 2 3 3 2 1 1 2 3 1 2 1 36
Varv 4 4 2 7 2 2 7 1 3 3 2 2 4 1 2 2 2 4 1 51

Snitt: 42,8
Totalresultat: 171


Flickor C | Pojkar C | Flickor B | Pojkar B | Flickor A | Pojkar A | Straff | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad