NC, Cup Stockholm 8 Kristineberg + Krillan Cup


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Moshe Arad, Tantogårdens BGK

Klass: Klass B
Placering: 13

V1 V2
1Selma Lagerlöf2 1
2Viktor Rydberg1 1
3Lasse Lucidor3 3
4Hjalmar Söderberg2 2
5Birger Sjöberg2 2
6Carl Jonas Love Almqvist2 2
7Carl Snoilsky2 2
8Johan Runius2 2
9Hedvig Charlotta Nordenflycht2 2
10Gunnar Wennerberg2 1
11Erik Johan Stagnelius2 2
12Erik Gustaf Geijer2 2
13Victoria Benedictsson1 2
14Johan Henric Kellgren2 2
15Per Daniel Amadeus Atterbom2 2
16Erik Sjöberg2 2
17Ola Hansson2 2
18Oscar Levertin1 2

Summa 34 34
Snitt: 34,0
Totalresultat: 68


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad