NC, Cup Stockholm 8 Kristineberg + Krillan Cup


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Johan Lönnroth, Ersta MGK

Klass: Klass B
Placering: 17

V1 V2
1Selma Lagerlöf3 1
2Viktor Rydberg1 2
3Lasse Lucidor2 2
4Hjalmar Söderberg2 1
5Birger Sjöberg3 1
6Carl Jonas Love Almqvist2 2
7Carl Snoilsky2 2
8Johan Runius3 2
9Hedvig Charlotta Nordenflycht3 2
10Gunnar Wennerberg3 1
11Erik Johan Stagnelius2 1
12Erik Gustaf Geijer2 3
13Victoria Benedictsson1 2
14Johan Henric Kellgren2 2
15Per Daniel Amadeus Atterbom2 2
16Erik Sjöberg2 2
17Ola Hansson3 2
18Oscar Levertin2 1

Summa 40 31
Snitt: 35,5
Totalresultat: 71


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad