NC, Cup Stockholm 8 Kristineberg + Krillan Cup


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Jonas Mattsson, Ersta MGK

Klass: Klass B
Placering: 10

V1 V2
1Selma Lagerlöf2 2
2Viktor Rydberg1 2
3Lasse Lucidor3 2
4Hjalmar Söderberg1 2
5Birger Sjöberg1 2
6Carl Jonas Love Almqvist2 2
7Carl Snoilsky2 2
8Johan Runius2 2
9Hedvig Charlotta Nordenflycht2 2
10Gunnar Wennerberg2 1
11Erik Johan Stagnelius2 1
12Erik Gustaf Geijer2 2
13Victoria Benedictsson1 1
14Johan Henric Kellgren2 3
15Per Daniel Amadeus Atterbom2 2
16Erik Sjöberg2 3
17Ola Hansson2 2
18Oscar Levertin1 1

Summa 32 34
Snitt: 33,0
Totalresultat: 66


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad